Skancke
Litt slektshistorie

 

Hackås i Jämtland tidlig på 1300-tallet

Gunnars farmor, Berit Olsdtr. Skancke (17.10.1868 - 15.12.1921) har både sin mor og far fra Skanckeslekta: faren het Ole Korneliussen Skancke (02.01.1846 - 1899) og moren var Berit Kjerstine Jensdtr. Skancke (31.05.1842 - 01.03.1909). Fra disse kan en følge anene tilbake til Hackås i Sverge, der Gunnars 15. tippoldefar, Peder Nillsson ble født omkring 1325, død etter 1410 i Hov, Hackås i Jämtland. Hustru er ukjent, men i en sammenheng er fogdehustru Elin Ranesdtr, født i Tønsberg, død 1430 i Hov i Hackås, nevnt.

Peder Nilsson er den første sikre person i Hackåslinjen. Denne linjen lever fortsatt på mannssiden og har flere slektslinjer i Norge, som tidlig tok slektsnavnet Skanke med varierende skrivemåter.

Den grena som i dag eier setesgården Hov i Hackås har på 1800-tallet tatt slektsnavnet Hoflin. Ei anna gren som bosatte seg på Næcksta i Hackås har tatt slektsnavnet Skuncke.

Ættas eie av jordeiendommer i Hackås tyder på et slektskap med Nils Halsteinsson (Skanke). Hans hustru Kristina Halvardsdatter eide i 1348 jord i Våle, Hackås som en Karl Joensson (Jørsson) i 1427 selger til Olof Fastesson.

Bilde: Gunnar ved støtten av Ørjan Karlsson Skunk (1403 - 1470), riddare fra Hov i Hackås. Han var "hövedsman över Jämtland och Härjedalen".
 

Isle of Man

Historikeren Barney Young på Isle of Man antar at Peder Nilsson kan være en sønn av Nils Halsteinsson. Det er også en annen teori som går ut på at Peder skulle være identisk med væpneren Peder Alexandersson til Børøn, nevnt 1371 (DN XXI, 138,139), kong Håkon Magnussons håndgangne mann. Roger de Robelin antar at ingen av disse to teoriene er sannsynlige. Han heller mer i retning av slektsskapsforhold med adelsfamilier i Pommern og Mecklenburg.

Barn etter Peder Nilsson var: Johan Pedersson af Sanna, (1344 - 1406), Ønd Pedersson, født 1360 og Karl Pedersson, (136x - 15.05.1430) gift med Radgerd Ketilsdtr. (omk. 1380 - omk. 1445).

 

Sitat fra Skanke ätten av Roger de Robelin

"Karl Pedersson känd 1394, då han övertar gården Solkastad i Hackås av sin farbror Markus Nilsson och dennes hustru. Upptog med fogden och lagmannen vittnesbörd om skatt till kungen 1405. Karl står som första namn i det skuldebrev från 1410, där 116 jämtar erkänner en landskapets skuld till Uppsala domkyrka och drottning Margareta på 600 mark.
Samtliga Karls söner är nämnda i ett nytt fullständigt skifte år 1488. Gamle Karl på Hov var gift med Radgerd Kettilsdotter, som levde ännu 1438, då hon kungjorde jämte sina söner, att hon med sina söners och mågars samtycke sålt Hegled i Sunne till kyrkoherden Ylian (Örjan).
1423 är han tillsammans med sin brorson, fogden Sten Öndsson, med om att köpa Sigurds i Viken, Fyrås, Hammerdal, andelar i Rångnors fiske och älggravar på Björnkälen i Hammerdal (Källa: Hammerdalskrönikan 1976). Väpnaren var en högättad yngling som under medeltiden gjorde vapentjänst för att uppnå riddarvärdighet. I Norden räknades väpnare (eller svenner) till samma sociala klass som riddarna."

Persongalleri

Her følger de viktigste anene i rett linje etter Peder Nilsson:

Navn Tidspunkt Gift med
Karl Pedersson 136x - 15.05.1430 Radgerd Ketilsdtr. (omk. 1380 - omk. 1445)
Ørjan Karlsson omk 1403 - 1473 2. gang Margareta Jønsdtr. (1410 - 1477)
Karl Ørjansson omk 1440 - 1484 Birgitta Persdotter (1440 - 1489)
Ørjan Karlsson omk 1470 - 1546  
Peder Ørjansson 1515 - 1553 Kerstin Nilsdtr.
Jens d.e. Pedersson 1540 - 1583 Gullov Mogensdtr.
Peder Jensson 1570 - 1647 Brita Mårtensdtr. (1584 -)
Faste Pedersen Buntmager 1620 - 1694 Ildri Pedersdtr. Bock (1628 - 1728)
Peder Fastesen Skanke 1660 - 1733 Gunilla Knutsdtr. Drake (1652 - 1744)
Reinholdt Pedersen Skancke 1689 - 1736 Berit Olsdtr. Tronshart (1690 - 1748)
Ole Reinholdtsen Skancke 1728 - 1787 Anne Cathrine Joensdtr. Jemt (1727 - 1812)
Renholt Olsen Skancke 1753 - 1817 Inger Pettersdtr. Tønseth (1751 - 1838)
Ole Reinholtsen Skancke 1782 - 1860 Ingeborg Anne Eriksdtr. Langøien (1773 -)
Cornelius Olsen Skancke 1817 - 1894 Lisbet Maria Johnsdtr. Galaaen (1819 - 1890)
Ole Korneliussen Skancke 1846 - 1899 Berit Kjerstine Jensdtr. Skancke (1842 - 1909)
Berit Olsdtr. Skancke 1868 - 1921 Gunnars farmor.
     

Skanckeslekta på Røros

Den første i Skanckeslekta som kom til Røros var Faste Pedersen omkring 1648. Han var buntmaker og berggesell ved Røros kobberverk og er oppført som bergknekt i 1677. Han var den første som festet setra Skanck-Jens-vollen i Gjøsvika. Setra fikk navnet senere etter sønnesønnen Jens Pedersen Skanke. Bumerke: Et merke - på en basstreks ytre ender ett sverd og en sliul [anvendt ved håndtresking] i kors og med en tverrstrek over korsningspunktet - i et skjold. Skiftet etter Faste ble holdt 07.05.1694.

Den agnatiske slektslinjen med Røros som sentrum er den største og mest utbredte av linjene som i dag bærer slektsnavnet Skanke, og regner som sitt opphav buntmaker Faste Pedersen [Skanke], som var sønn av lensmann Peder Jensson [Skanke] på Hov i Hackås, Jämtland.

Skankene på Hov hadde i fra gammelt av drevet med handel både i Norge og Sverige. Av årsregnskapene for Røros kopperverk på 1600-tallet, ført av bergskriver Jacob Mathias Tax, fremgår det at Faste Pedersens bror, Jens Pedersen [Skanke] i Hov, hadde levert stångjern til Røros kopperverk.

Skanckenavnet

Den første vi finner av Røroslinjen som med sikkerhet i bevarte skriftlige kilder benevnes med slektsnavnet Skanke er Faste Pedersens sønnesønn, stigeren Jens Pedersen Schanke. I bergverkets lønningsliste for året 1709 er han kun 14 år gammel: Åttende måneden småjunge ved Christian V's gruve «Jens Pedersen Skancke» og den niende måneden ved Nübergets gruve «Jens Schanche», 1710 «Jens Pedersen Skancke», 1712 for den niende måneden nevnt som «store Junge Jens Skancke». I kirkebøkene fra år 1720 kalles han og hans søsken for Schanche eller Skancke. Mot slutten av 1700-tallet er Skancke den mest vanlige stavemåten.

De tok navnet Skancke for å markere slektskapet med Skankeätten. Faste Pedersens sønn og sønnesønn hadde avansert til offiserer ved verket, og hadde derfor bruk for ett velkjent slektsnavn. Slektslinjen, som med rette kalles bergmannsslekten Skanke, har helt siden buntmaker Faste Pedersen vært knyttet til Røros kopperverk med varierende stillinger: fra gruveknekter til overstigere, fra hytteknekter til hytteskrivere, byggmestere, smeder, hjulmakere, pumpemestere og snekkere, skrive- og regnelærere og handelsmenn.

Kilder som er brukt

       

 

Rørosboka

 

Bind IV

 

Fra Skanke-slektens historie

 

G.V.C. Young O.B.E, ISBN 0907715249 

 

Rørosfamilien Skancke

 

A. R. Prytz

 

Skanke ätten

 

Roger de Robelin, ISBN 82-993791-0-5 (ib. )

 

Notater og artikler

 

Bjørn Markhus

Oppdatert 02.01.14. © Gunnar Rugelsjøen