Selboe
Litt slektshistorie

 

Lørdag 14. mai 1988 ble 100-års minnet om storspellmannen Smed-Jens feiret på Røros. Etterkommere hadde laget et stort og innholdsrikt program, med sosialt samvær, foredrag og historiske spill. Det ble i denne sammenhengen laget en fortegnelse over etterkommerne. 
Bjørn Aksdal holdt foredraget om Smed-Jens. Han ga ut boka "
Spelemann og smed. Smed-Jens fra Røros og hans notebok" i den anledning. Røros folkedanslag viste historiske bilder fra Smed-Jens sitt liv. Dette ble et slektsstevne langt utover det vanlige!

Navnet
Jon Andersen Tolgen var hyttemester i Selbu verk sin smeltehytte, og i 1720 giftet han seg med Malena Laurentzdtr. i Selbu kirke. Deres etterkommere begynte på slutten av 1700-tallet å ta i bruk Selboe (Sælbo) som slektsnavn, så i en periode kan en finne både bruken av Tolgen og Selboe. Se Jens Jonsen Tolgen når det gjelder navnet Smed som også ble benyttet på 1800-tallet.

De første generasjoner

Her følger en oversikt over de første generasjoner som brukte navnet Selboe, med aner i direkte linje til oss:

1

Jon Jensen Selboe, (1774 - 1841)

1.2

Jens Jonsen Selboe, Smed-Jens, (1804 - 1888)

1.2.8

Peder Jensen Selboe, (1839  - 1912)

1.2.8.1

Ole Pedersen Selboe, (1871 - 1949)
 

Persongalleri

Jon Andersen Tolgen (1688 - 1773), 4-tippoldefar til Gunnar
Han var i en periode hyttemester i Selbu smeltehytte, og i 1720 giftet han seg i Selbu kirke med Malena Lorentzdtr. Bjørgum (1699 - 1774), og de fikk 8 barn: Torstein og Anders (1720), Lorentz (1722), Anne (1728), Johannes (1731, død ung), Jens (1734), Peder (1736, død ung) og Elen (1739). Han skal være den første som bodde i Smedgården, hus nr. 152 på Flanderborg.

Jens Jonsen Tolgen (1734 - 1777), 3-tippoldefar til Gunnar
blir den neste eieren av hjemgården. Han ble gift med Ingrid Olsdtr. Tønseth (1735). De hadde 10 barn, 6 av dem døde små. Enken Ingrid giftet seg på nytt med smed Esten Olsen, født 1741. Etter han fikk slekta navnet smed.

Jon Jensen Selboe (1774 - 1841), 2-tippoldefar til Gunnar
overtok gården etter at Ingrid og Esten døde. Han tok navnet Selboe, og var gift med Kirsti Iversdtr. Grenader (1778). De hadde 4 barn: Ingrid (1802), Jens (1804), Ingeborg (1809) og Iver (1816).

Jens Jonsen Selboe (Smed-Jens) tippoldefar til Gunnar
født 14.06.1804 død 05.05 1888, ble i 1831 gift med Ingeborg Pedersdtr. Møller (1805 - 1875).  Jens hadde to barn før ekteskapet: Petronelle Jensdtr. Selboe (1825) og Ingrid Jensdtr Selboe (1828). I ekteskapet fikk de følgende barn: Maren Kjerstine (1831), John (1833, død samme år), John (1834, død samme år), John (1836), Petronelle (1837), Peder (1839), Paul (1841, han dro til Amerika) og Jens (1852).

Her følger et sitat fra Sven Nyhus sin bok "Pols i Rørostraktom": "Smed-Jens var bare fire år gammel da han satt på skredderbordet til sin mor og spilte pols på fele. Han var kan hende et vidunderbarn, og vil for alle tider bli stående som Røros Bergstads mesterspelemann i eldre tid. Direktør Schult ved Kobberverket var oppmerksom på guttens evner, og han tilbød seg å lære Jens noter. Men gutten overgikk snart sin lærer, og undervisningen skal ha tatt en brå slutt."
Dette at Jens lærte noter betydde også at han var av de tidlige som opptegnet gamle slåtter, og som også innførte nye retninger av musikk fra Europa.

Peder Jensen Selboe (1839 - 1912), oldefar til Gunnar
ble gift med enke Ane Sofie Bentsdtr. Hartz, og bosatte seg i gård nr. 113, hjørnegården Stigersveien / Flanderborg. Dette er sannsynlig den eldste gården på Flanderborg. Peder hadde barn med Olava Olsdtr. Dahl (1846 - 1928) før han giftet seg: Ole Pedersen Selboe (1871 - 1949), Gunnars bestefar. I ekteskapet fikk han to barn: Jens (1874) og Johanna (1877). O.P. Selboe levde sine første år sammen med sin mor og hennes foreldre i Tyristuggu oppi Sleggveien.
 

Kilder som er brukt

       
 

Rørosboka

 

Bind IV

 

Pols i Rørostraktom

 

Sven Nyhus

 

Spelemann og smed

 

Bjørn Aksdal

 

Fortegnelse over etterkommere av Jens og Iver Smed

 

Komiteen for slektsstevnet 1988.

 

Oppdatert 02.01.14. © Gunnar Rugelsjøen