Familienavn på Røros
Litt om slektsnavn

 

På Røros eksisterer mange spennende familienavn, noe som henger sammen med at det i 1640-åra strømmet til med folk basert på det behovet Røros kobberverk hadde for arbeidsfolk til gruvedrifta. Det var naturlig å hente fagfolk fra andre gruvemiljø, både norske og europeiske. I tillegg kom folk fra bygdene omkring som søkte seg til betalt jobb. Denne sammensetningen dannet grunnlaget for den egenart og mangefold vi har. Denne er ulik det vi finner hos våre nobokommuner, spesielt når det gjelder et variert næringsliv og et omfattende kulturtilbud.

Familienavn fra de nærmeste bygdene er blant annet Aalen, Graftås, Almås, Buvik, Stuedal, Tydal, Selboe, Selbygg, Indset, Kvikne, Bjørgum, Tolgen, Tønseth, Tyldal, Koppang, Opdal og Guldal.
Fra Mørekanten har vi Norfjor og Romsdal. Andre navn fra nære områder er Hedmark, Melhus, Inderøy og Schiørdal. Etternavnet Vallers og Hole er eksempel på navn fra fjernere steder.

Kobberverket hadde behov for sikker identifisering med tanke på lønningslister, vaktlister, pensjoner og liknende, så bare fornavn og et patronym (f.eks. Ole Hansen og Peder Jensen) var ikke tilstrekkelig med så mange ansatte. Derfor skiller navneskikken på Røros seg ut fra resten av landet. Her ble nemlig norske yrkesbetegnelser brukt som slektsnavn. Eksempler på dette er Bygmester, Garmager, Hjulmager, Bøssemager, Belgmager, Bergsell, Glasmager, Grenader, Kullfogd, Røstvender, Rytter, Skomager, Smelter og Smideknegt. Sikkert mange fler også, og noen av disse slektsnavnene har blitt borte med tiden. I andre land har dette vært vanlig (Smith, Scheider, Rybak, Bødkter, Schumacher etc.), men i Norge er det bare på Røros vi har slike navn.

Fra Sverige, spesielt fra Jämtland og Härjedalen, var innvandringen meget omfattende under 1600-tallet. Et stort antall kjente slekter i Røros som for eksempel slektene Dille (fra Oviken), Ryen, Aasen, Hallden (Hallen), Hägglund, Kielsberg (fra Berg), Spell, Jamt (Jemt, Jempt), Herdal, Bendtz, Swartz, Blix, Svensk (Svenske), Funäsdal og Sjøvoll har sin opprinnelse i disse innvandrergruppene.
Andre svenske navn er handelsmenn som Amneus, som fortsatt eksisterer som landets nest eldste bokhandel, og Engzelius som fortsatt driver handelsvirksomhet.

Fra Tyskland kan nevnes Prytz (mor til Gunn sitt pikenavn), Prøsch, Tax, Hartz, Haas (ble etter hvert til Aas), Stengel, Sommer, Ræhder, Knop, Kock, Lossius, Irgens (Jürgens), Wessel, Møller (Müller) og Møllmann. Noen av disse navna er nå borte.Oppdatert 24.08.20.
© Gunnar Rugelsjøen