Harald Sohlberg
Rørosmaleren fremfor noen


Maleren Harald Sohlberg (1869-1935) er en av de best kjente norske malere. Sine mest kjente motiver fant han på Røros, i Rondane og senere i kunstnerlivet ved Oslofjorden.

På sin kunstneriske høyde malte han ”Vinternatt i fjellene” fra Rondane. I mars 1902 gikk ferden derfra i hesteslede til Atna stasjon og videre med tog til Røros. Dette var nok ganske tilfeldig, for fruen ventet barn og de ble anbefalt av lege å komme til et sted hvor det var lettere å få hjelp. Det passet også Sohlberg bra å komme til en liten by hvor det var rimelig å oppholde seg, og dessuten var han interessert i å skildre arbeidermiljøer.

Sohlberg fant ikke den typiske arbeideren som han hadde ønsker om å male, men derimot en arbeiderby, så han kom til å male denne i stedet. Det mest kjente maleriet er vinterbildet ”Efter snestorm, Røros Lillegaten” som henger på Nasjonalgalleriet. Husa som er motivet i dette maleriet øverst oppi Kjerkgata blir kalt Sohlbergrekka. Riksantikvaren gjorde tidlig på 1920-tallet sitt første fredningsvedtak av hus på Røros på grunnlag av dette maleriet! Den øverste plassen i Kjerkgata heter Sohlbergs Plass, og der er det reist en byste av maleren.

Det var ikke lett å leve som kunstner på den tiden, og etter å ha bodd på Gullikstad utenfor Røros reiste Sohlberg fra Røros i 1905, visstnok med noe gjeld og som en bitter mann.

Etter han ligger en stor skatt av malerier som med tiden har fått stor anerkjennelse.

Bilde: Harald Sohlberg: En blomstereng nordpå, Nasjonalgalleriet
Dette bildet er fra Gullikstad, Røros.

Les mer om Harald Sohlberg her -----

 

Oppdatert 02.01.14. © Gunnar Rugelsjøen